Menu

Strongholds

Stay updated on news and events

Subscribe to newsletter
 

World Food Safety Day 2023

Vær med, når Codex Alimentarius’ verdensomspændende World Food Safety Day for femte gang markeres. Vi ses online onsdag den 7. juni klokken 10-12 med Landbrug & Fødevarer og Food Nation som værter. Vi stiller skarpt på, hvordan samarbejde og risikoopfattelse er centrale fundamenter for arbejdet med fødevaresikkerhed, og zoomer ind på håndtering af kemiske forureninger.

Danske fødevarer er kendt i hele verden for høj fødevarekvalitet og -sikkerhed. Det skyldes ikke mindst det stærke samarbejde mellem forskning, virksomheder, myndigheder og Landbrug & Fødevarer, som giver danske fødevarevirksomheder en unik mulighed for løbende at vurdere, teste og innovere deres produkter og løsninger.

Fødevaresektoren er i hastig udvikling, og som en del af komplekse globale værdikæder præget af konstant forandring og usikkerhed, er det nødvendigt at have opmærksomhed på de risici, der findes på tværs af forsyningskæderne. Derfor er det vigtigt hele tiden at følge de globale fødevaresikkerhedsstandarder. Det gælder også i forhold til kemiske forureninger i fødevarer, hvor rammerne for at mindske forekomsten skal være på plads.

Tilmed dig World Food Safety 2023, og få indsigt i de nyeste erfaringer inden for samarbejde, risikoopfattelse og fødevaresikkerhed ved kemiske forureninger.

Send en mail med navn, titel og virksomhed på mail fvf@lf.dk “World Food Safety Day” senest tirsdag d. 30. maj. Du er velkommen til at indsende input og spørgsmål ved tilmelding. Du modtager et link til eventet tirsdag d. 6. juni.

Program

9.45 Check-in til virtuelt møde

10.00: Introduktion og velkomst
Mie Ole Lauritzen, Head of Business Development, Food Nation og Anna Høgberg, afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer

Merete Juhl, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer

Forbrugertrends frem mod 2030: Oplevelser af tryghed og risiko i forhold til fødevarer?
Nina Preus, forbrugersociolog, Landbrug & Fødevarer

Hvad er Fødevarestyrelsens rolle i forhold til fluorstoffer (PFAS) i fødevarer?
Charlotte Legind, miljøkemiker i Kemi og Fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen

Styrket samarbejde understøtter eksporten
Troels Vensild, Danish Veterinary and Food Administration, Fødevarestyrelsen

Jesper Vibe Hansen, statskonsulent, Udenrigsministeriet Japan

Anna Høgberg, afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer

12.00 Tak for i dag