Menu

Strongholds

Stay updated on news and events

Subscribe to newsletter
 

NOWACO A/S

At NOWACO we are experts in frozen meats, fish, seafood, and vegetables. We provide both standard and specialized items for all major markets.

We deliver products to all parts of the food industry. Bulk, HoReCa, wholesale, and production are segments which are well-known to NOWACO.

NOWACO provides thorough quality control at all stages of our business which promotes food safety and well being. Based on our wide spread global offices we are able to perform local inspections and to ensure that you get the products you require.

NOWACO is a family owned company founded in 1972 by Preben Kurt Nielsen and his wife Juttine Nielsen. Since then NOWACO has grown and developed into a global, market leading company. At NOWACO each order is special, we do our best to ensure excellence in all processes – sourcing, sales as well as logistics. We are proud to be your trusted partner in the food trading business, an industry which has been our passion for more than 50 years.

___________________________________________________________________

NOWACO là chuyên gia về các sản phẩm thịt, cá, hải sản và rau quả đông lạnh. Chúng tôi cung cấp các mặt hàng tiêu chuẩn và các mặt hàng chuyên biệt cho tất cả các thị trường lớn.

Chúng tôi cung cấp sản phẩm cho tất cả các kênh của ngành công nghiệp thực phẩm. Hàng rời, HoReCa, bán sỉ và hàng sản xuất là những mảng nổi bật của NOWACO.

NOWACO thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng kỹ lưỡng ở tất cả các giai đoạn kinh doanh nhằm thúc đẩy an toàn thực phẩm và sức khỏe. Với sự hiện diện của các văn phòng rộng khắp toàn cầu, chúng tôi có thể thực hiện kiểm tra tại nhà máy và đảm bảo rằng bạn nhận được sản phẩm theo yêu cầu.

NOWACO là một công ty gia đình được thành lập vào năm 1972 bởi Preben Kurt Nielsen và vợ ông là Juttine Nielsen. Kể từ đó NOWACO đã lớn mạnh và phát triển thành một công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu.

Với NOWACO, mỗi đơn hàng đều đặc biệt, chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo sự xuất sắc trong mọi quy trình từ tìm nguồn cung ứng, bán hàng đến hậu cần. Chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin cậy của bạn trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, ngành hàng mà chúng tôi đam mê trong hơn 50 năm qua.